Çaykara Eğitim Vakfı [İnsan Kaynakları Uygulaması]


Çaykara ve Dernekpazarı Eğitim Vakfı İnsan Kaynakları Sitesinden Yararlanma Koşulları

  1. İnsan Kaynakları sitemize kaydedilen ilanların sorumluluğu, ilan bırakan kişiye aittir. Vakıfımızn bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
  2. Vakıfımız bir ilanı yayımlayıp yayımlamamakta, yayımlanmış bir ilanı kaldırmakta yetkilidir. Yayımlanması uygun görülmeyen ilanların neden yayımlanmadığı konusunda gerekçe belirtme zorunluluğu yoktur. 
  3. Bırakılan ilanlarda yer alan bilgi ve vasıfların doğruluğu konusunda Vakıfımızın herhangi bir araştırma yapmamaktadır. Bu nedenle ilanlarda yer alan bilgilerin doğru çıkmamasından dolayı ortaya çıkacak her tür zarar ve olanaksızlıklar nedeniyle Vakıfımız sorumluluk kabul etmez. Sisteme kaydedilen bilgilerin doğru olup olmadığı konusunda araştırma yapma sorumluluğu doğrudan web sitemizden yararlanan kişilere aittir. 
  4. Sistemimiz sayesinde yapılan iş görüşmeleri, anlaşmaları veya diğer durumlar sonucunda ortaya çıkabilecek ve ilan bırakan kişilerden veya kişilerin verdiği yanlış bilgilerden kaynaklanabilecek her tür sorumluluk ve zarardan vakıfımız sorumlu tutulamaz. 
  5. İlan veren kişilerin, ilan geçerliliği sona erdikten sonra ilanlarını kaldırma ve bunu Vakıfımıza bildirme zorunlulukları bulunmaktadır. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesi sistemin sağlıklı işlemesi için gerekli olup, sistemden yararlanan kişiler bu yükümlülüğü yerine getirmek zorundadırlar. Aksi takdirde kaydedilmiş olan iş ilanları 1 ay sonunda otomatik olarak sistemden kaldırılacaktır. 
  6. Vakıfımız gerektiği durumlarda sistemini sonlandırabilir, değiştirebilir veya yeni bir içerik ve formatla yeniden yayımlayabilir. 
  7. Çaykara ve Dernekpazarı eğitim Vakfı, web sitesinde yayımlanan bilgilerin saklanmasından sorumlu olmadığı gibi, kötü niyetli kişi ve yazılımların eline geçmesinden de sorumlu tutulamaz. Vakıfımız burada yayımlanan bilgilerin güvenliğini sağlama yükümlülüğünde değildir. 
  8. Bilgi havuzumuzdan yararlanan herkes yukarıda sayılan tüm koşulları kabul etmiş sayılır.